แขวง คลองต้นไทร เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ขั้นตอนการขนส่งระหว่างประเทศ

ขั้นตอนการขนส่งระหว่างประเทศ

ในปัจจุบันนี้การขนส่งระหว่างประเทศมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงทำให้ภาครัฐมอบการสนับสนุนการพัฒนา Logisticsของประเทศ เพื่อให้ทางภาคเอกชนบริหารจัดการสินค้าทั้งการนำเข้าและส่งออกสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการ ส่งเสริมศักยภาพการค้าระหว่างประเทศให้มีระดับพร้อมมีคุณภาพ เศรษฐกิจการค้าของประเทศจะได้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาประเทศ

การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศสามารถแบ่งออกเป็น ดังนี้

 • เรือ ข้อดี สามารถขนส่งได้ครั้งละจำนวนมากได้ในระยะทางไกล ,  ต้นทุนต่ำ , ไม่รีบ เช่นสินค้าขนาดใหญ่วัตถุดิบ , เครื่องจักร เป็นต้น โดยใช้ระบบตู้คอนเทนเนอร์ ข้อเสีย ใช้เวลานาน
 • เครื่องบิน ข้อดี ได้รับสินค้าในเวลาอันรวดเร็ว สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ดี เช่น สินค้าแฟชั่น ,  ผัก , ผลไม้ เป็นต้น ข้อเสีย ส่งได้คราวล่ะน้อย , ค่าบริการสูง
 • รถบรรทุก ข้อดี ระยะสั้นเวลาในการเดินทางสั้น ,  ดำเนินการง่าย , ส่งสินค้ารวดเร็วตามกำหนด เช่น สินค้าอุปโภค – บริโภค ข้อเสียส่งในประเทศใกล้ๆเท่านั้น เช่น ไทยส่งไปประเทศพม่า , ลาว , กัมพูชา เป็นต้น
 • รถไฟ ข้อดี ระยะเวลาในการเดินทางสั้น , ใช้ต้นทุนต่ำ , ส่งคราวล่ะมากๆได้ , ส่งของที่มีน้ำหนักเยอะได้  ข้อเสีย ต้องส่งตามเส้นทางที่กำหนดไว้เท่านั้น เพราะต้องวิ่งบนราง

ขั้นตอนการขนส่งระหว่างประเทศ

เราจะมาดูถึง ธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยธุรกิจนี้สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากผู้ส่งออกและผู้นำเข้าไม่ต้องการที่จะเข้ามาดำเนินการ เรื่องการออกสินค้า รวมทั้งเรื่องเอกสารการส่งออกและนำเข้าเอง เพราะพวกเขาต้องการมุ่งเน้น ใช้เวลาไปกับการผลิตสินค้า ที่ตนเองมีความชำนาญมากกว่า เพราะฉะนั้นธุรกรรมเหล่านี้ จึงได้ถูกมอบหมายให้ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแทน

การให้บริการมีลายละเอียดดังนี้

 1. การให้บริการแก่ผู้ส่งออก
 • ผู้ส่งออกจะต้องเลือกเส้นทางกับรูปแบบการขนส่งสินค้า รวมทั้งเลือกผู้ขนส่งที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นมืออาชีพ
 • ถ้าส่งทางเรือ จะต้องจองระวางเรือ
 • ถ้าส่งสินค้าจำนวนมากจะต้องดูเรื่องโกดังเพื่อใช้ในการเก็บสินค้าด้วย
 • วัดและชั่งน้ำหนักสินค้า
 • ผู้ส่งออกทำการส่งสินค้าไปยังท่าเรือ พร้อมแจ้งไปยังพิธีการศุลกากร รวมทั้งดำเนินการเรื่องเอกสารต่างๆให้ถูกต้องพร้อมส่งสินค้าลงเรือ
 1. การบริการที่ให้แก่ผู้รับสินค้า
 • ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ มีหน้าที่ติดตามสินค้าแทนผู้รับสินค้า
 • ตรวจสอบเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับการส่งสินค้า
 • รับสินค้าจากผู้ส่งสินค้า กับชำระค่าระวางบรรทุก
 • จัดการเรื่องการศุลกากรและชำระเงินภาษี , ค่าธรรมเนียม รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่ศุลกากร
 • จัดส่งสินค้าโดยผ่านพิธีการศุลกากร
 • ช่วยผู้รับสินค้าเก็บสินค้าเข้าโกดัง
 • ให้บริการนำเข้า-ส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ
 • ให้บริการงานด้านสินค้ารวมทั้งเอกสารอื่นๆ เช่น การประกันภัยสินค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น
 • มีหน้าที่จัดทำหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า , การบรรจุหีบห่อสินค้า